بازسازی

بازسازی ساختمان موضوعی است که بسیاری از افراد در جامعه درگیر آن هستند زیرا رسیدگی به ساختمان، جهت حفظ آن در شرایط مطلوب  و ایجاد تغییرات در آن همگام با پیشرفت تکنولوژی و تولید مصالح جدید امری است اجتناب ناپذیراست.

به دلیل فرسودگی ساختمان ها و عدم وجود نقشه از وضعیت موجود تاسیسات و سازه، گاها بازسازی ساختمان ها بسیار دشوارترو پرریسک تر از ساختن آن هاست و به همین دلیل سپردن این کار به دستان تیم متخصص میتواند صرفه جویی در منابع مالی را به همراه داشته باشد.

انجام بازسازی توسط گروه متخصص آلکا به کارفرمایان این امکان را میدهد که هزینه عملیات های درخواستی خود را به دقت برآورد نمایند تا بتوانند مناسبترین راه حل ها را در چارچوب بودجه ی در نظر گرفته شده بکارگیرند.

ما مفتخریم که با بهره گیری از متخصصین این امر و بکارگیری تجربیات ارزشمند خود، کارفرمایان را در بازسازی منازل مسکونی و محیط های کاریشان همراهی نماییم.

برخی از پروژه های بازسازی ما

دفتروکالت
پروژه بازسازی دفتر وکالت