مشاوره

همانگونه که می دانیم معماری تلفیق وآمیخته ای ازفن وهنرمیباشد. درک صحیح شرایط زمانی ومکانی محلی که موضوع طراحی قرار میگیرد، برداشت صحیح از تاثیرات اقتصادی و فرهنگی ، شناخت تکنولوژی های روز در صنعت ساختمان، همگی اهرم هایی هستند، در دستان طراحان گروه معماری آلکا که با تلفیق آن ها بهترین راه حل را در اختیار کارفرمایان خود قرار دهند.

لذا این گروه آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره در زمینه معماری و دکوراسیون داخلی اعلام میدارد تا کارفرمایان محترم بتوانند با کسب آگاهی در زمینه ی جوانب مختلف امر و راه حل های احتمالی با دیدی بازتر در این مسیر قدم بردارند.