آژانس تبلیغاتی 3A (خدمات ارائه شده : طراحی داخلی )

آژانس تبلیغاتی 3a


آژانس تبلیغاتی 3A یک دفتر تبلیغاتی با 1500 متر مربع مساحت میباشد که در شهر بورسا، یکی از شهرهای صنعتی ترکیه مستقر گردیده است.

هدف اصلی ما در طراحی داخلی این شرکت، ایجاد افضاهای خصوصی جهت تراوش حداکثر خلاقیت در کنار تشویق به برقراری ارتیاط بود. در این راستا، ضمن محو نمودن خطوط مابین واحدهای مختلف شرکت، برای هر نفر اتاقی خصوصی ساختیم تا محیطی دنج برای بروز ایده های خلاقانه فراهم گردد.

کانسپت فضاهای بدون دیوار علاوه بر دادن اجازه حضور به کارکنان و مهمانان جهت ورود به فضاها ، از آنها دعوت مینماید تا با حضور خود به محیط پیرامونشان شکل دهند. در کنار این فضاها، فضاهای خصوصی ایجاد شده و امکان خلوت نمودن کارکنان را نیز فراهم می آورد تا به این طریق حس تعلق به مکان در کارمندان از بین نرود و بتوانند به دور از همهمه به فعالیت های خلاقانه ی خود بپردازند.

اتاق های ملاقات بصورت دلباز طراحی گردیده تا محیطی گرم و الهام بخش برای ارتباطات بین همکاران داشته باشد.

نوع خدمات ارائه شده: طراحی داخلی

آژانس تبلیغاتی 3a
آژانس تبلیغاتی 3a
آژانس تبلیغاتی
آژانس تبلیغاتی 3a
آژانس تبلیغاتی 3A
آژانس تبلیغاتی 3A
آژانس تبلیغاتی 3A
آژانس تبلیغاتی 3A