داروخانه شفق (خدمات ارائه شده: طراحی داخلی)

داروخانه شفق

داروخانه شفق یک داروخانه قدیم التاسیس در استانبول است.

نظر بر بازار پر رقابت در این صنف، داروخانه شفق فروش محصولات طبیعی آرایشی و بهداشتی را به عنوان وجه تمایز خود انتخاب نموده وبصورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد.بازسازی فضای داخلی داروخانه در راستای تاکید و واقعیت بخشیدن به این دیدگاه صورت گرفته است. به واسطه فضای ایجاد شده میبایست تمرکز اصلی داروخانه به دور از فضای تبلیغاتی به مشتری منتقل گردیده و سریعا لمس میگردید.


وظیفه مهم دیگر ایجاد فضای بیشتر جهت نمایش مخصولات در پشت کانتر و قفسه های در دسترس مشتری بود.ما موظف به طراحی و اجرای فضای داخلی و بازنگری هویت داروخانه بودیم


هدف ایجاد فضایی مثبت و شاد بود تا برای دقایقی هم که شده نگرانی های ناشی از بیماری در مشتریان تعدیل یابد.


نقوش سقف ترسیمی مدرن از 10 داروی گیاهی است که بوسیله برچسبهایی با طراحی خاص در سقف اجرا گردیده.

نوع خدمات ارائه شده: طراحی داخلی

داروخانه شفق
داروخانه شفق
داروخانه شفق
داروخانه شفق
داروخانه شفق
داروخانه شفق