ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان (نوع خدمات ارائه شده: طراحی فاز2 )

ساختمان وزارت گرجستان

وزارت امور داخلی گرجستان که دربزرگراه کاختی بین فرودگاه بین المللی تفلیس و مرکز شهرمستقر گردیده است نه تنها یک ساختمان رسمی و دولتی بلکه یک نماد برای تفلیس و گرجستان است.


این ساختمان در زمینی به مساحت 49،652 متر مربع و زیربنایی معادل 3580 متر مربع واقع گردیده است و دارای چهار طبقه شامل زیرزمین، همکف، و دو طبقه فوقانی میباشد. مساحت کل ساختمان اصلی 10،579 متر مربع است. این ساختمان در قسمت میانی زمین، نزدیک به بزرگراه واقع شده است. حیاط جلویی به عنوان یک میدان در نظر گرفته شده و استخری به عمق 30 سانتی متر و مساحت 1000متر مربع در آن طراحی شده است. استخر نشان دهنده تصویری متقارن از این ساختمان است. اطراف ساختمان جهت جلوه دادن به بنا حفر گردیده و یک پل هدایت کننده میهمانان به سمت درب VIP ساختمان میباشد. این پل از روی یک شیبراه پوشیده شده با بافت گیاهی، به ساختمان وصل میگردد. از طریق پل، مقامات بلند پایه دولت و سایر افراد برجسته به طبقه همکف ساختمان وارد میگردند.

درب ورودی ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
پارکینگ ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان


در سمت دیگر سایت، در ضلع شمالی، یک پارکینگ رو باز برای شهروندان و بازدید کنندگان، و یک سکوی فرود هلیکوپتر وجود دارد. ورود ارباب رجوعان و کلیه افراد غیر نظامی، با وسایل نقلیه و یا پیاده، از این قسمت صورت میگیرد. بازدیدکنندگان پس از طی مسیری به طول 50 متراز میان چمن ها و درختان از پله ها وارد طبقه زیر همکف میشوند. یک مسیر خدماتی برای ماشین های آتش نشانی و آمبولانس از بزرگراه ها به قسمت غربی ساختمان ( ارتفاع: 4.8-) در نظر گرفته شده است. کد ارتفاعی 4.8- توسط یک دیوار حائل، احاطه شده و این قسمت را از محوطه جدا میکند. در ضلع شمال شرقی این دیوار حائل در برگیرنده بخش تاسیسات ساختمان در زمینی به مساحت 1164 متر مربع میباشد که سقف وسه بر آن مدفون در زمین است. یک ساختمان به مساحت 148متر مربع به عنوان اتاق ترانسفورماتور در پارکینگ شمالی ساخته شده و تبدیل به یک تپه مصنوعی در فضای سبز گردیده است


در قسمت ورودی سایت، پرچم های کشور گرجستان و وزارت امور داخلی گرجستان توجه رهگذران را به خود جلب مینماید. در این پروژه، کلیه پله های فضای باز و استخر همه از بتن اکسپوز ساخته شده اند. دیوارهای حائل هستند از بلوک های بتنی به ابعاد 60×60 ساخته شده است. جهت تاکید بر رسمیت ساختمان در ضلع جنوبی آن (سمت بزرگراه کاختی) در هر یک از سمتهای چپ و راست 15 درخت بصورت خطی در سه ردیف کاشته شده است.


نوع خدمات ارائه شده: طراحی فاز 2 (نقشه های اجرایی)

ورودی ساختمان وزارت گرجستان
پروژه گرجستان
پروژه گرجستان
پروژه گرجستان
پروژه گرجستان
پروژه گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان
ساختمان وزارت امور داخلی گرجستان