ویلای آلتان (خدمات ارائه شده: طراحی معماری)

ویلای آلتان


ویلای آلتان در حومه شهر آنتالیا- ترکیه واقع گردیده..
در طراحی این ویلا که در حومه شهر آنتالیا- ترکیه واقع گردیده، هدف ما ایجاد فضاهای متعدد خصوصی در فضای آزاد بود.

ساختمان به 3 سطح کاملا مجزا تقسیم شده و به هر یک از سطوح یک منطقه خصوصی در فضای باز اختصاص یافته است.

در این سطح اتاق مهمان و کودکان قرار دارد. در داخل، یک راه پله چوبی بسیار زیبا ما را به طبقه بعدی، که محل نشیمن ،غذا خوری و آشپزخانه است، هدایت مینماید

تیر های بلند بالای استخر امتدادی از ساختمان در حیاط است که فضا را در چارچوب قرار داده است.استخر با یک دیوار سنگی که حفاظی برای حریم خصوصی میباشد به پایان میرسد.

زیربنا: 341 مترمربع – نوع خدمات ارائه شده: طراحی معماری

ویلای آلتان-آنتالیا
ویلای آلتان-آنتالیا
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای جشکون
ویلای آلتان
نقشه ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان
ویلای آلتان