خانه مکعب شیشه ای

پروژه خانه مکعب شیشه ای


موضوع مسابقه با تاکید بر عدم داشتن نورگیر در اضلاع شرقی و غربی و نداشتن منظر خاصی در اضلاع شمالی  و جنوبی ما را بر آن داشت تا جهت همنشینی ساکنین این خانه باطبیعت، عناصر طبیعی را بخشی از فضاهای اصلی نماید تا عدم وجود منظر در فضای خارجی خانه از این طریق جبران گردد.

لذا نیمه شرقی خانه به استقرار فضای سبز با ویژگی و کاربری های مختلف اختصاص داده شد.این فضاها و المان ها شامل موارد ذیل میباشند:

1 پاسیوی متحرک در ضلع جنوبی (سمت به خیابان)

2 باکس های شیشه ای مستقر در آشپزخانه و اتصال دهنده طبقات

3 باکس های چوبی معلق ، مستقر در آشپزخانه و هال طبقه اول

4 بالکن سبز جانمایی شده در اتاق مهمان

پاسیوی متحرک

عدم داشتن نورگیر کافی، محدودیت فضا در پروژه و تامین کامل نیازهای یک منزل مسکونی با متراژ مذکور از چالش های این پروژه به شمـار می آید. به همین جهت در این پروژه فضای سبز به صورت یک پاسیوی متحرک (مانند پارکینگ مکانیزه) طراحی گردید تا در صـورت نیاز بالا رفته و در کد هم تراز خیابان ،فضـای پارکینگ تامیـن گردد. در این حالت فضای سبز همجوار با اتاق مستر گردیده دیدیدی کامل از سمت حمام و یک دسترسی از سمت اتاق خواهد داشت.


در صورت عدم نیاز به فضای پارکینگ، این پاسیوی متحرک، پایین آمده و به عنوان فضای سبز همجوار با نشیمن با قابلیت دسترسی به آن عمل خواهد نمود.

تعاملی بودن رابطه فضای سبز با خانه، نما و فضاهــای داخلی را تحت تاثیر خود قرار داده و در هر دو حالت  ضمن تامیـن نیازهای کاربران ، دیدی نو به خانه خواهد داد. نظر برطول زیاد خانه نسبت به عرض آن، متحرک بودن این پاسیو علاوه بر تاثیرات عملردی، موجب تامین نور فضاهای میانی خانه میگردد.

لوورهای چوبی با قابلیت جمع شدن بصورت کشویی و تغییر زاویه ضمن حفظ محرمیت فضاهای هم جوار خیابان در صورت نیاز کاملا کنار رفته، دید و دسترسی کامل به فضای پاسیو را امکانپذیر مینماید.

پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای


کانسپت طراحی آشپزخانه

نظـر بر اینکه آشپـزخانه قلب هر خانه ای است و افراد منزل مدت زمان زیادی را در آن میگذرانند حفظ انسجام و در هم تنیدگی فضـای آشپزخانه با سایر فضـاهای عمومی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا سعی بر آن شد تا در حد امکان از تشابه این فضا به آشپزخانه های کلاسیک دوری گردد.

این فضا پیوستگی کامل با نشیمن و غذاخوری ایجاد مینماید.حداکثر نور لازم از محل سقف فضاهایی که در آن گیاهان جانمایی گردیده اند و نورگیر پله ایجاد گردید.

حوض مستقر در زیر پله، مقابل آشپزخانه قرار گرفته و حضور در فضای آشپزخانه را دلنشین تر میسـازد. در این پروژه با تعبیـه پرده ای دور تا دور کانتــر آشپزخـانه این امکان فراهم گردید که در صورت نیاز با پایین آوردن پرده آشفتگــی روی کانتر پنهان گردد. دو باکس شیشـه ای در آشپزخانه طراحی گردید که بخش پایین آن با شیشه های دودی به عنوان کابینت مورد استفاده قرار گرفته و قسمت بالای آن محل استقرار توده سبز گیاهان خواهد بود. این باکس تا پشت بام امتداد یافته و  از این طریق نور و هوای مورد نیازگیاهان تامین میگردد. بخش حاوی توده  سبز دارای یک دسترسی به محل گلدان جهت تامین آب گیاهان در پایین و یک دسترسی کامل در طبقه بالا خواهد بود کابل هایی دردیوار ضلع شرقی آشپزخانه، در طول دو طبقه امتداد یافته و باکس های چوبی حاوی گیاهان رنگی به آن متصل گردیده است.

به سلیقه کاربر، امکان جابجایــی این باکس ها وجود دارد لذا این تعامل موجب تغییر نمای دیوار سمت آشپزخانـه و هال بالا که به عنوان محل مطالعه در نظر گرفته شده،خواهد شد.

دکوراسیون داخلی

کانسپت طراحی سرویس های بهداشتی

نفوذ فضای سبز به داخل فضای حمام و تامین حداکثر نور طبیعی در هر سه سرویس بهداشتی در اولویت قرار گرفت تا با بهره گیری از فضاهای سبز ، تجربه جدیدی را در استفاده ازسرویس های بهداشتی برای کاربران به ارمغـان آورد حمام اتاق مهمان با بالکن کنار آن بصورت دو فضای پیوسته درنظر گرفته شده است. گیاهان در نظـر گرفته شده در جدارخارجی بالکن بالا رونده و در تمامی فصول سبز  درنظر گرفته شده ومحرمیت فضای حمام را تامین مینمایند.

شیشه جداکننده سرویس های بهداشتی از سایر فضاها از نوع مات شونـده (smart glass) میباشد  تا در حالت شفـاف آن ابعاد فضا گستـرده تر به نظر آید و در حالت مات شرایط لازم برای استحمام فراهم گردد.

پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
پروژه خانه مکعب شیشه ای
معماری داخلی