دفتر وکالت (خدمات ارائه شده:طراحی داخلی و اجرا – بازسازی)


این دفتر وکالت در طبقه دوم یک آپارتمان چهار طبقه واقع در غرب تهران که در سال 1379 ساخته شد و دارای زیربنایی معادل 90 متر مربع میباشد، واقع گردیده است

– طراحی فضایی انعطاف پذیر جهت ایجاد تغییرات احتمالی در آینده

– جانمایی کارکنان جهت ایجاد بهینه ترین ارتباط فیمابین

– ایجاد فضایی دوستانه و به دور از رسمیت برای مراجعین

law office
دفتروکالت
law office


جهت تامین نیاز کارفرما با طراحی پارتیشن های خاص، محیطی نسبتا خصوصی و دور از محل انتظار جهت کارکنان در نظر گرفته شد. پارتیشن مذکور به گونه ای طراحی گردید تا در آینده به راحتی امکان جابجایی آن مقدور باشد.

نظر بر اینکه موظف به حفظ کفسازی و تعدادی از مبلمان موجود بودیم، جهت ایجاد فضای مورد نظر تغییراتی در دیوار ها و محل های بایگانی اعمال گردید.

نوع خدمات ارائه شده: طراحی داخلی و اجرا (بازسازی)

دفتروکالت
دفتروکالت
دفتروکالت
دفتروکالت
دفتروکالت
دفتروکالت
دفتروکالت
دفتروکالت
دفتروکالت
دفتروکالت