نگهداری از محصولات

از برخورد و یا کشیده شدن وسایل زبر و تیز مانند اسکاچ زبر ، سیم ظرفشویی ، چاقو و … برروی رویه ها خودداری نمایید.
لکه های ساده با استفاده از اسفنج ویا یک تکه پارچه نمدار به راحتی از بین میروند.
برای از بین بردن لکه هایی چون چای ، قهوه ، آثار بجا مانده از خودکار ، ماژیک و … میتوان از مواد شوینده استاندارد مانند سفیدکننده و جرم گیر و برای از بین بردن لکه های چربی در اطراف گاز ، از محلول تمیزکننده گاز استفاده نمود.