تک کاسه

 • روشویی عمومی استاندارد تک لگن کاملیا

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  روشویی های عمومی استاندارد کاملیا به صورت تک کاسه ، دوکاسه و سه کاسه در ابعاد زیرموجود است:

  • روشویی عمومی تک کاسه کاملیا   50*60
  • روشویی عمومی دوکاسه کاملیا    50*120
  • روشویی عمومی سه کاسه کاملیا  50 * 180                                                                                                                                                                                                                                                         ابعاد روشویی های استاندارد قابل تغییر نمیباشد.