Tag Archives: سوغاتی فروشی

فروشگاه سوغاتی – آلمان / آفنبرگ سالم

طراحی : Konrad Knoblauch GmbH در جنگل 20 هکتاری در آفنبرگ حدود 200 میمون بصورت آزادانه پرسه میزنند و بازدیدکنندگان در ارتباط نزدیکی با آنها قرار گرفته و به آنها غذا میدهند. تجربه ای که برای افراد پیر و جوان بسیار ارزشمند است. به همین دلیل بازدید کنندگان دوست دارند سوغاتی کوچکی برای خود و […]

error: Content is protected !!