Tag Archives: نورپردازی در فروشگاه

طراحی مغازه کوچک

فضای خودرا به روشهای مختلف روشن کنید شما میتوانید فروشگاه خودرا به روشهای مختلف روشن کنید. ما توصیه میکنیم از ترکیبی از چراغ های ردیفی، لامپها ، چراغ دیواری و نورهای تصویری استفاده کنید.به این ترتیب تمام فروشگاه شما می تواند به خوبی روشن شود به ویژه درکناره های فروشگاه شما

معمولا طراحی داخلی برای فضاهای کوچک کمی گیج کننده تر به نظر می آید. اگر مغازه کوچکی دارید و یا مسئولیت طراحی مغازه کوچکی را بر عهده گرفته اید به این معناست که باید در مورد محل قرار گیری کالا ها تصمیمات استراتژیک تری بگیرید. در اینجا راه کارهای ارزشمند و ساده ای برای طراحی […]

error: Content is protected !!