روشویی عمومی

 • روشویی عمومی مدل 2074

  روشویی عمومی 2074

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

 • روشویی عمومی استاندارد تک لگن کاملیا

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  روشویی های عمومی استاندارد کاملیا به صورت تک کاسه ، دوکاسه و سه کاسه در ابعاد زیرموجود است:

  • روشویی عمومی تک کاسه کاملیا   50*60
  • روشویی عمومی دوکاسه کاملیا    50*120
  • روشویی عمومی سه کاسه کاملیا  50 * 180                                                                                                                                                                                                                                                         ابعاد روشویی های استاندارد قابل تغییر نمیباشد.

 • روشویی عمومی استاندارد دولگن کاملیا

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  روشویی های عمومی آلکا، از سنگ های فرآوری شده با نام علمی Cultured Marble & Granit تشکیل یافته و با رویه، قرنیز، لگن و لبه یکپارچه تا طول 4 متر بر اساس ابعاد و طرح درخواستی قابل تولید میباشند. ویژگی های قید شده در ذیل این روشویی ها را تبدیل به محصولی ایده آل جهت […]

 • روشویی عمومی استاندارد سه لگن کاملیا

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

   روشویی های عمومی استاندارد کاملیا به صورت تک کاسه ، دوکاسه و سه کاسه در ابعاد زیرموجود است:

  • روشویی عمومی تک کاسه کاملیا   50*60
  • روشویی عمومی دوکاسه کاملیا    50*120
  • روشویی عمومی سه کاسه کاملیا  50 * 180                                                                                                                                                                                                                                                                                 ابعاد روشویی های استاندارد قابل تغییر نمیباشد.

 • روشویی عمومی

  روشویی عمومی کالیکس

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  روشویی های عمومی آلکا، از سنگ های فرآوری شده با نام علمی Cultured Marble & Granit تشکیل یافته و با رویه، قرنیز، لگن و لبه یکپارچه تا طول 4 متر بر اساس ابعاد و طرح درخواستی قابل تولید میباشند. ویژگی های قید شده در ذیل این روشویی ها را تبدیل به محصولی ایده آل جهت […]

 • روشویی عمومی کاملیا

  روشویی عمومی کاملیا

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  • روشویی های کاملیا با ابعاد سفارش داده شده تولید میشود و این امکان وجود دارد که فاصله آکس ها توسط مشتری تعیین شود (حداقل اندازه آکس 65 سانتی متر است).
  • ابعاد کاسه کاملیا 45*28 میباشد.

 • روشویی عمومی گارنت

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  روشویی های گارنت با ابعاد سفارش داده شده تولید میشود و این امکان وجور دارد که فاصله آکس ها توسط مشتری تعیین شود (حداقل اندازه آکس 65 سانتی متر میباشد).

 • روشویی عمومی گلد

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (1s)
  #
  instock

  • روشویی های گلد با ابعاد سفارش داده شده تولید میشود و این امکان وجود دارد که فاصله آکس ها توسط مشتری تعیین شود (حداقل اندازه آکس 65 سانتی متر است).
  • ابعاد کاسه گلد 52*41 میباشد.

 • روشویی عمومی گلد

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (1s)
  #
  instock

  روشویی های عمومی آلکا، از سنگ های فرآوری شده با نام علمی Cultured Marble & Granit تشکیل یافته و با رویه، قرنیز، لگن و لبه یکپارچه تا طول 4 متر بر اساس ابعاد و طرح درخواستی قابل تولید میباشند. ویژگی های قید شده در ذیل این روشویی ها را تبدیل به محصولی ایده آل جهت […]

 • فرودگاه اردبیل

  روشویی عمومی گلد

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (1s)
  #
  instock

  روشویی عمومی گلد ساخته شده از سنگ کوارتز روشویی های آلکا کاملا آنتی باکتریال بوده و با هرگونه مواد شوینده استاندارد قابل شست و شو می باشد

 • روشویی عمومی گلد

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  روشویی های عمومی آلکا، از سنگ های فرآوری شده با نام علمی Cultured Marble & Granit تشکیل یافته و با رویه، قرنیز، لگن و لبه یکپارچه تا طول 4 متر بر اساس ابعاد و طرح درخواستی قابل تولید میباشند. ویژگی های قید شده در ذیل این روشویی ها را تبدیل به محصولی ایده آل جهت […]

 • روشویی عمومی مدل 2074

  روشویی عمومی مدل 2074

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  روشویی عمومی ساخته شده از سنگ کوارتز روشویی های آلکا کاملا آنتی باکتریال بوده و با هرگونه مواد شوینده استاندارد قابل شست و شو می باشد