پارکت

 • Parquet APERTA-L2010

  پارکت Ado Floor کد APERTA-L2010

  تومان140,000 تومان240,000
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های 5 میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از 80% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و 20% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • Parquet AMARA-G1120

  پارکت Ado Floor کد AMARA-G1120

  تومان260,000
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • Parquet BLANKA-G1200

  پارکت Ado Floor کد BLANKA-G1200

  تومان260,000
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor

  پارکت Ado Floor کد DEZIRO-G1030

  تومان260,000
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor کد Parquet EKSTERA-G5000

  پارکت Ado Floor کد EKSTERA-G5000

  تومان260,000
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor کد Parquet ELEGANTA-G1100

  پارکت Ado Floor کد ELEGANTA-G1100

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor کد ESENCA-G1210-

  پارکت Ado Floor کد ESENCA-G1210

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor کد ESENCA-L1210-

  پارکت Ado Floor کد ESENCA-L1210

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های 5 میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از 80% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و 20% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor کد Parquet ESTETIKA-G1140

  پارکت Ado Floor کد ESTETIKA-G1140

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor کد FEROCA-G3000

  پارکت Ado Floor کد FEROCA-G3000

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor کد FEROCA-G3000

  پارکت Ado Floor کد FEROCA-L3000

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های 5 میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از 80% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و 20% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

 • پارکت برند Ado Floor

  پارکت Ado Floor کد FORTA-G4000

  جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  (0s)
  #
  instock

  پارکت های ADO ساخت شرکت ADO FLOOR ترکیه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که به فضای شما زیبایی خاص و منحصر به فردی می بخشد . پارکت های LVT آدو فلور از جمله پارکت های شیک و دارای ضخامت های ۵ میل و 2/5 میل می باشد . مدل ضخامت 5 میل کلیک دار است به این صورت که هرزمان نیاز به جا به جایی پارکت باشد این پارکت های را میتوان مجددا جدا کرد و در محل جدید نصب کرد . این پارکت کاملا ضد آب بوده و بدون صدا می باشد . همچنین به دلیل سایلنت بودن محصول نیاز به فوم سایلنت ندارد . این محصول دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و راه رفتن روی آن  بدلیل نرمی جنس بکار برده شده بسیار لذت بخش می باشد . این کف پوش از ۸۰% پودر سنگ که باعث استحکام و دوام بالای محصول و ۲۰% وینیل که باعث ایجاد سطحی نرم و سایلنت می باشد ، تهیه شده است .

1 2 3 4